Beata Ziakova, Vaclav Poppe:

 

Kratky navod pre pracu s "elm"

O b s a h

 1. U v o d
 2. Hlavne menu
 3. Citanie spravy
 4. Zasielanie spravy
 5. Odpoved na spravu
 6. Prikazy elm
 7. Neinteraktivny sposob prace s elm
 8. Postove schranky - folders
 9. Vytvorenie pouzivatelskych aliasov
 10. Pravidla pisania dopisu

 
 

1. U v o d


elm (electronic mail - elektronicka posta) je celoobrazovkovy postovy system pre interaktivne citanie a zasielanie elektronickej posty. Ma podobne funkcie ako starsi program mailx, ale pohodlnejsie ovladnie. Zakladne pojmy elektronickej posty su vysvetlene v uvode dokumentu "Praca s programom mailx".

 Pri prvom vyvolani elm sa na obrazovke objavi text, ktorym Vas postovy system vyzve, ci suhlasite s vytvorenim adresara .elm (pre nastavenie vlastnych parametrov elm) a adresara Mail (kde sa bude ukladat posta). Po potvrdeni (volba y) vzniknu adresare:

 kde systemova premenna $HOME predstavuje domaci adresar uzivatela, napr. /home/stanko .

 Dialog vytvarania adresarov je nasledovny:

$ elm

Notice:
This version of ELM requires the use of a .elm directory in your
home directory to store your elmrc and alias files. Shall I create the
directory .elm for you and set it up (y/n/q)? y
Yes.
Great! I'll do it now.
Notice:
ELM requires the use of a folders directory to store your mail folders in.
Shall I create the directory /home/stanko/Mail for you (y/n/q)? y
Great! I'll do it now.
[ Dalej | Obsah ]


2. Hlavne menu


 sa zobrazi po zadani prikazu elm (bez parametrov) a vyzera takto:

Reading in /var/mail/stanko, message:
 
Mailbox is 'uvt:/var/mail/stanko' with 13 messages [ELM 2.4 PL6]

N  1   Mar 24 zia                (623)  help na trickel
N  2   Mar 24 zia                (224)  help na trickel
N  3   Mar 12 sekretk            (12)   Re: test
N  4   Mar 11 muzik              (10)   Re: test
N  5   Mar 11 zia                (9)    test
O  6   Jan 8  zia                (115)  DOLEZITE UPOZORNENIE !!!!!
O  7   Dec 18 zia                (75)   
O  8   Dec 3  zia                (13)   E-mail adresa
O  9   Dec 3  Stankovic Stanisla (22)   
O  10  Dec 3  Stankovic Stanisla (10)   skuska1

You can use any of the following commands by pressing the first character;
d)elete or u)ndelete mail,  m)ail a message,  r)eply or f)orward mail,  q)uit
To read a message, press <return>.  j = move down, k = move up, ? = help

Command: ?


 V zahlavi obrazovky sa zobrazi meno sucasnej postovej schranky (tzv. folder) a cislo verzie elm. Pre prichadzajucu postu je postova schranka nastavena na subor /var/mail/$LOGNAME, kde $LOGNAME udava prihlasovacie meno uzivatela. Sipka (->) alebo vysvieteny riadok indikuje pracovny riadok.

 V dalsej casti obrazovky je zoznam sprav, ktoreho stlpce udavaju:


 Posledna cast obrazovky indikuje dolezite prikazy pre pracu s elm. Lubovolny z nasledujucich prikazov okrem prikazu pre citanie spravy (Return alebo Enter) vyvolame stlacenim prveho znaku slova:

m)ail                        poslat postu
r)eply                       odpovedat na postu
f)orward                     poslat spravu inemu prijemcovi
<return>                     citanie spravy
d)elete                      vymazat postu
u)ndelete                    obnovit vymazanu postu
j                            posun dole
k                            posun hore
?                            navod(help)
q)uit                        ukoncit pracu s programom elm
[ Dalej | Spat | Obsah ]


3. Citanie spravy


 Pre citanie vybranej spravy sa pouziva klaves Return. Jeho stlacenim sa na novej obrazovke zobrazi sprava.

Display message
Message 1/13  From zia                               Mar 24, 93 07:34:00 am est
Subject: help na trickel
From uucp Tue Mar 23 13:43 EST 1993
>From AWIWUW11.bitnet!TRICKLE Tue Mar 23 13:42:29 1993 remote from earn.cvut.cs
Received: from earn.cvut.cz by uvt.utc.sk; Tue, 23 Mar 1993 13:43 EST
Received: from AWIWUW11.WU-Wien.AC.AT by earn.cvut.cz (IBM VM SMTP V2R1)
   with BSMTP id 0994; Tue, 23 Mar 93 11:11:28 MDT
Received: by AWIWUW11 (Mailer R2.08) id 3941; Mon, 22 Mar 93 17:34:22 CET
From:    "RED File Server Version 2.66" <TRICKLE%AWIWUW11.bitnet@earn.cvut.cz>
To:      ZIA@UVT.UTC.SK
Date:    22 Mar 1993 17:34:21
Subject: Part 1/2 of Re: /HELP
Content-Type: text
Content-Length: 30628
Status: RO

                         RED - Listserv Redirector
               (C)1987-1992 Turgut Kalfaoglu <TURGUT@TREARN>
                    Last Document Revision: Jan 1993
 There are 600 lines left (3%). Press <space> for more, or 'i' to return.


 Navrat do hlavneho menu sa vykona stlacenim klavesu i.

[ Dalej | Spat | Obsah ]


4. Zasielanie spravy


 Zaslanie spravy prijemcovi sa vykona volbou m)ail, cim sa vyvola editor joe, ktory pracuje rovnako ako v prostredi UNIX ($). Ukoncuje sa sa stlacenim klavesov Ctrl-KX. Po zadani ukoncenia pisania textu sa dole na obrazovke zobrazi tato napoveda:

Please choose one of the following options by parenthesized letter:
       e)dit message, edit h)eaders, s)end it or f)orget it.


 Jednotlive prikazy maju nasledovny vyznam:

[ Dalej | Spat | Obsah ]


5. Odpoved na spravu


 Volbou r)eply (odpoved na spravu) sa opat aktivuje editor joe, ale system sa vas este pred tym opyta, ci chcete kopiu povodneho textu vlozit do odpovedi. Zadanim y vsetky riadky povodnej spravy budu zacinat znakmi > , aby bol odliseny vas text, ktory budete pisat, od povodneho. Tym istym sposobom funguje aj volba f)orward (presmerovanie posty).

[ Dalej | Spat | Obsah ]6. Prikazy elm

<RETURN>,<SPACE>    zobrazanie vybranej spravy
|                   pipe spravy (spracovanie spravy inym
                    programom)
!                   odskok do shlell prostredia UNIXu
$                   navrat do povodneho mailbox
                    (/var/mail/$LOGNAME/)
?                   help
+, <RIHGT>          zobrazi nasledujucu indexovu stranku
                    hlavneho menu
-, <LEFT>           zobrazi predchadzajucu indexovu stranku
                    hlavneho menu
=                   nastavenie na prvu spravu
*                   nastavenie na poslednu spravu
<cislo><RETURN>     nastavenie na spravu zadanu cislom
/                   vyber podla from/subject
>                   save - ulozenie spravy do suboru,
<                   prehliadanie sprav na kalendar
a                   Alias, pouzitie aliasu
b                   odmietnutie spravy so zaslanim
                    odosielatelovi
C                   kopia spravy (oznacenych sprav) do
                    postovej schranky (suboru)
c                   zmena postovej schranky
d                   mazanie spravy
^D                  vymaz sprav podla urcitej predlohy
e                   editovanie urcitej postovej schranky
f                   presmerovanie sprav
g                   skupina prijemcov odpovede na spravu
h                   ako <RETURN>
J                   posunutie o 1 spravu smerom dole
j, <DOWN>           posun na nasledujucu nemazanu spravu
K                   posun o 1 spravu smerom hore
k, <UP>             posun na predchadzajucu nemazanu spravu
^L                  prepisanie obrazovky do povodneho tvaru
m                   zasielanie spravy
n                   nasledujuca sprava s citanim
o                   zmena elm volieb-parametrov
p                   tlac spravy alebo oznacenych sprav
                    (pouzitelne v pripade, ze system UNIX ma
                    pripojenu tlaciaren)
q                   ukoncenie elm. System sa opyta, ci ma
                    vymazat spravy oznacene D, ulozit do
                    postovej schranky a nechat prichadzajucu
                    postu
Q                   ukoncenie elm
r                   odpoved na spravu - reply
s                   ulozenie spravy (oznacenych sprav) do
                    postovej schranky
t                   oznacenie sprav pre dalsie spracovanie
^T                  oznacenie sprav so specifikovanou predlohou
u                   undelete (odstranenie) vymazania sprav
^U                  undelete sprav so specifikovanou predlohou
x, ^Q               ukoncenie elm bez otazok
[ Dalej | Spat | Obsah ]


7. Neinteraktivny sposob prace s elm


 Program elm mozete pouzit aj v neinteraktivnom sposobe podobne ako program mailx. Je dovolenych niekolko tvarov prikazoveho riadku:

$ elm prijemca < meno_suboru
Zadanemu prijemcovi sa odosle sprava pripravena v subore udaneho mena.

Priklad: $elm stano<test
 
$ elm -s "text subjectu" prijemca < meno_suboru
Zadanemu prijemcovi sa odosle sprava pripravena v subore udaneho mena, do hlavicky spravy bude doplneny uvedeny subject.

Priklad: $elm -s "testovanie posty" stano<test

$ elm prijemca
V tomto pripade ziskate obrazovku nasledujuceho tvaru:
    $ elm stano
    Send only mode [ELM 2.4 PL6]
    To: stano
    Subject of message:
    Copies to:
Po doplneni pozadovanych udajov (Subject: a Copies to:), sa nastavi joe-editor, ktorym sa napise text spravy. Potom dostanete toto uz uvedene menu:
       Please choose one of the following options by parenthesized letter:
             e)dit message, edit h)eaders, s)end it, or f)orget it.
[ Dalej | Spat | Obsah ]


8. Postove schranky - folders


 Program elm uklada spravy do schranok. Ked sa spusti, mate v schranke prijatych sprav /var/mail/$LOGNAME postu. Ked si spravu precitate, mozete ju odlozit do schranky prijatych sprav $HOME/Mail/received. Dalsim typom schranok je schranka odoslanych sprav $HOME/Mail/sent, do ktorej sa ukladaju spravy, ktore ste posielali dalsim osobam. Po ukonceni programu (volba q) sa system opyta, ci chcete spravy do schranok ulozit alebo nie.

 Ak sa chcete dostat do inej schranky, stlacte c [c)hange folder] a vyberte si schranku. V pripade, ze neviete ktoru, vyberte h. Program sa opyta, do ktorej chcete vojst.

!       /var/mail/$LOGNAME
<       $HOME/Mail/sent
        (ziskate, ak pri odosielani spravy este pred povelom
        s)end zadate c)opy - kopia spravy)
>       $HOME/Mail/received


8.1 Vytvorenie foldra

 Stlacenim klavesy s [s)ave] sa na obrazovke vypise:

Command: Save to folder
Save message to : =zvolen

 Sprava, ktora je kurzorom nastavena, sa ulozi do foldra zvolen, ktory ste prave vytvorili. Pokial nesuhlasite s navrhnutym menom foldera, mozete ho zmenit. Znamienko = znamena, ze folder bude vytvoreny v adresari $HOME/Mail. Ak chceme folder vytvorit v inom adresari, musime ho zadat plnou cestou, napr. $HOME/archiv/unix.

[ Dalej | Spat | Obsah ]


9. Vytvorenie pouzivatelskych aliasov


 Po spusteni elm v prikazovom riadku stlacime klaves a .Tento prikaz umoznuje uzivatelovi vytvorit alias (prezyvku) a ponukne nasledujuce menu:

You can use of the following commands by pressing the first characters;
a)lias current message, n)ew alias, d)elete or u)ndelete an alias,
or r)eturn to main menu. To view an alias, press <return>.
j = move down, k = move up, ? = help


 Novy alias vytvorime podla uvedeneho prikladu.
Po stlaceni klavesu n [n)ew] sa na obrazovku vypise:

    Alias : Add a new alias to database.....
            Enter alias name            bobo
            Enter last name for         Jozef
            Enter first name for        Novak
            Enter optional commrnt for  UVT UPJS,Angelinum 9
            Enter address for           novak@kosice.upjs.sk
                    Accept new alias ? (y/n) y
[ Dalej | Spat | Obsah ]


10. Pravidla pisania dopisu

 
 1. Dopis by mal byt predovsetkym strucny a jasny.
 2. Pouzivat riadok Subject: v zahlavi dopisu. Uvadzat v nom kratku obsahovu charakteristiku dopisu (max. 40 znakov) a pocitat s moznostou, ze niektore elektronicke systemy zobrazuju z riadku Subject: iba retazce na prvych 15-20 poziciach.
 3. Dopis by mal zacinat oslovenim, koncit podpisom.
 4. Dopis by mal byt cleneny do odstavcov obsahujucich maximalne 15 riadkov. Doporucuje sa oddelovat odstavce prazdnym riadkom.
 5. Velke pismena pouzivat iba v najnutnejsich pripadoch pre zvyraznenie jednotlivych slov, alebo kratkych pasazi textu. Cely dopis napisany velkymi pismenami je obtiaznejsie citatelny.
 6. Byva zvykom pripojit na zaver svoju vizitku (signaturu, podpis), ktora obvykle udava meno, povolanie, zamestnavatela, E-mail adresu, telefon, fax.
 7. Pokial odpovedate na nejaky dopis, doporucuje sa danu cast povodneho textu vlozit do odpovede a oznacit na lavom okraji riadkov znakmi "> ", tak aby bolo jasne, na co vlastne odpovedate. Tyka sa to hlavne prispevkov do elektronickych konferencii - mailing lists.
 8. Vyhybat sa emocialnym alebo urazlivym textom. Pokial sa chcete emotivne prejavit, je zvykom pouzivat niektore skratky:
     IMHO        podla mojho skromneho mienenia (in my humble)
     FYI         pre Vasu informaciu (for your information)
     BTW         mimochodom (by the way)
     :-,         hmmmm
     :-)         vyjadrenie radostneho usmevu
     :-I         vyjadrenie indiferentneho usmevu
     :-(         vyjadrenie hnevliveho usmevu
     :-c         som skutocne nestastny
     :-x         posielam pusu (bozk)
 

 

Poznamka
Pri nastaveni volby o [elm o)ptions] mozete zmenit pouzivatelsku uroven na Expert User. Tato nova uroven vam povoluje zmenit schranku prijatych sprav na $HOME/mbox, ktora je aj pre program mailx. Zmenu vykonate v subore $HOME/.elm/elmrc, kde prepisete povodny text pre receivedmail na receivedmail=$HOME/mbox.

[ Spat| Obsah | Vyber temy UNIX ]
Autori

 Povodny text vypracovala Ing. Beata Ziakova ako pracovnicka Strojnickej fakulty Zilinskej univerzity.
Do HTML dokumentu s upravami textu previedol Ing. Vaclav Poppe z Katedry informatiky Fakulty riadenia a informatikyZilinskej univerzity.

Material pre dalsie spracovanie v elektronickej alebo pisomnej forme je mozne pouzit iba s uvedenim jeho autorstva.

Copyright, Zilina 1997